I. Obecné informace

Veškeré akce a kurzy jsou organizovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Na mnou organizované a vedené akce mám potřebné certifikáty, vzdělání a živnostenské oprávnění. V rámci zvyšování kvality služeb se také neustále vzdělávám.


II. Přihlášení na kurz/akci

Přihlášení na akci lze provést emailem, telefonicky nebo vyplněním on-line formuláře na stránkách zazithory.cz . Úspěšnou rezervaci potvrdím emailem nebo telefonicky. Následně pošlu podklady k platbě. Tímto je rezervace závazná. Splatnost vystavené faktury je 14 dní. Pokud je přihlášení provedeno v kratší době než 14 dní, splatnost faktury je nastavena na poslední den před začátkem akce.


III. Pravidla na kurzu/akci

Počasí na horách je mnohdy nevyzpytatelné. Proto si vyhrazuji právo rozhodnout, zda akci přerušit, ukončit či zrušit úplně ještě před započetím z důvodu nepřízně počasí. Stejně tak si vyhrazuji právo takto rozhodnout v případě nezpůsobilosti účastníka akce nebo nevhodného vybavení či vybavení v neodpovídajícím stavu. Akci lze také zrušit na žádost účastníka. Pokud bude existovat možnost akci nahradit, budeme spolu hledat možné řešení včetně případného vrácení zaplacené ceny, pokud nebudou podmínky k uskutečnění akce příznivé. Jinak platí storno podmínky níže.

Před každou akcí posílám detailní informace ohledně organizace, vybavení, ubytování a pojištění pro danou akci. Splnění těchto instrukcí je nezbytnou podmínkou účasti na kurzu. V případě nejistoty nebo nesrozumitelnosti instrukcí můžeme vše vyjasnit emailem, telefonicky nebo při osobní schůzce.

Pokud si nejste jisti, zda akci zvládnete, rád vyjasním případné otázky či obavy ještě před přihlášením na akci.


IV. Storno podmínky

Účast na akci lze zrušit bez nebo s udáním důvodu. Před odhlášením z akce se můžeme pokusit najít alternativní řešení jako například účast na jiné akci či kurzu nebo přesunutí účasti na jiný termín stejné akce.

Při zrušení účasti platí tyto storno podmínky:

  1. Při zrušení účasti 30 a více dnů před započetím akce se vrací plná cena ponížená o prokazatelně vynaložené náklady spojené s organizací akce a manipulační poplatek.
  2. Při zrušení účasti 29 až 21 dní před započetím akce je storno poplatek ve výši 30% z ceny akce nebo kurzu.
  3. Při zrušení účasti 20 až 14 dní před započetím akce je storno poplatek ve výši 50% z ceny akce nebo kurzu.
  4. Při zrušení účasti méně než 14 dní před započetím akce je storno poplatek ve výši 100%.

Manipulační poplatek za zrušení akce dle IV. (a) je ve výši 400,- Kč.


V. Závěrečná ustanovení

Na mnoha akcích je nezbytné speciální vybavení. V případě potřeby mohu zařídit jeho zapůjčení – u některého vybavení je ovšem nutné počítat s dodatečnými náklady za zapůjčení a možnou kaucí vyžadovanou půjčovnou. Samozřejmě mohu poradit s výběrem vybavení při individuálním nákupu nebo zapůjčení.

Na všech akcích je nutné mít uzavřeno odpovídající cestovní pojištění. Doporučeným pojištěním je pojištění v rámci členství v Alpenverein. Mohu také nabídnout speciální pojištění v rámci mé rámcové smlouvy s pojišťovnou UNIQA, které mohu zařídit na všechny dny akce za dodatečný poplatek. Toto pojištění pokrývá rizikové sporty včetně horolezectví až do nadmořské výšky 6000 m n.m., pátrací záchranné akce v horském terénu včetně záchrany vrtulníkem. V případě zájmu poskytnu více informací a cenovou nabídku.

Doprava na a z akce je individuální. Můžeme se domluvit na spolujízdě.

Cena za účast na akci je uvedena přímo na stránce akce, pokud se nejedná o individuální akci, kdy cenu poskytnu v rámci nabídky dle parametrů akce. Cena akce pokrývá odměnu za vedení akce či kurzu, mé nutné náklady spojené s akcí (pojištění odpovědnosti, členství v profesních organizacích, dopravu, stravu, ubytování). Pokud je u akce uvedeno, cena také pokrývá případné zapůjčení nutného vybavení.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023

Obchodní podmínky v PDF formátu.